Společnost českých patologů
REKLAMAEuropean Society of Pathology
Úvodní stranaAktuální zprávyArchivZápisyKalendář akcíO společnostiStandardy,...DoškolováníIAPKontakty

REKLAMAbamed s.r.o. (www.bamed.cz)
Stránky časopisu (www.CSpatologie.cz)

Pro mediky: Interaktivní mikroskopický atlas


Interaktivní mikroskopický atlas (ISBN 80-7262-052-5):

Interaktivní mikroskopický atlas prezentuje digitalizovanou sbírku preparátů v rozsahu výuky na lékařských fakultách v České republice.

Jednotlivé případy jsou předkládány v podobě interaktivních, vzájemně provázaných internetových stránek, které mohou být prohlíženy libovolným nezastaralým internetovým prohlížečem (např. Internet Explorer nebo Netscape).

Atlas nabízí možnost aktivního předvádění problematiky jednotlivých nozologických jednotek i prostor pro samotestování znalostí. Samozřejmostí jsou schématické nákresy dané problematiky. Vybrané případy jsou doplněny o speciální barvení preparátů, popřípadě i o makroskopický vzhled.

Celý projekt je koncipován tak, aby nevyžadoval žádné zvláštní znalosti z oblasti ovládání počítačů, vše je řešeno maximálně intuitivně s možností použití kontextové nápovědy.

Ukázka strany s preparátem

Citace odborných recenzí:
Plná znění všech recenzí jsou k dispozici v DEMO verzi, na straně "O atlasu".

... již první dojem byl více než kladný a po přečtení asi poloviny díla mohu říci, že jsem atlasem nadšen ...
... interakce funguje bezvadně, dílo je přehledné a srozumitelné. Obrázky jsou technicky, obsahově i didakticky velmi dobré ... popis jednotlivých partií obrázků je výjimečně zdařilý ...
... lituji, že jsem se z takového atlasu nemohl sám učit ...

prof. MUDr. František Fakan, CSc., přednosta Šiklova patologicko-anatomického ústavu LF UK a FN v Plzni 

... práce s atlasem je poměrně jednoduchá, zvládnutelná i pro ty, kteří nejsou počítačovými experty ...
... Interaktivní mikroskopický atlas ... může sloužit i jako užitečný zdroj informací pro lékaře, kteří ... opírají své léčebné postupy o morfologické nálezy ...

prof. MUDr. Jaroslav Dušek, PhD., přednosta Ústavu patologie LF UP v Olomouci 

... výborně připravený výukový materiál ...
... umožňuje nacházet odpovědi od úrovně základních vědomostí až po detaily ...
... tato výuková pomůcka se nabízí k využití i pro jiné lékařské fakulty, protože sbírka preparátů, z níž vychází, má univerzální charakter ...

doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc., přednostka Patologicko-anatomického ústavu 3. LF UK v Praze 

... Interaktivní mikroskopický atlas je mimořádně zdařilou učební pomůckou ...
... vzhledem k tomu, že systém výuky patologie je na většině lékařských fakult srovnatelný, je možné Interaktivní mikroskopický atlas doporučit studentům medicíny v celé České republice ...

doc. MUDr. Václav Mandys, CSc., přednosta Hlavova I. patologicko-anatomického ústavu 1. LF UK v Praze 

... Interaktivní počítačový atlas ... je unikátním počinem ...
... ovládání je řešeno naprosto intuitivně ...
... jeho návaznost na normální morfologii i klinické souvislosti ho totiž předurčují k využívání během celého trvání studia ...

MUDr. Zoltán Kerekes, prezident české sekce International Academy of Pathology,
primář Patologie Litomyšl 

Odkazy:

  • Domovská stránka: http://www.mikroskopy.cz/atlas
  • DEMO verze: http://www.mikroskopy.cz/atlas/demo
  • Dotazy, objednávky: atlas@uhrin.cz
  • ISBN 80-7262-052-5

  • Přidej na Seznam Přidat do mého přehledu na Google Přihlásit se k odebírání informačního kanálu (RSS)  Všechna práva vyhrazena,  Copyright © 2004-2021 Společnost českých patologů ČLS JEP