Preparáty z histologiePřípady / kazuistikyPreparáty z patologie

nadpis: Virtuální preparáty
Obecné informace
o projektu "Vytvoření sbírky virtuálních mikroskopických preparátů pro pregraduální výuku histologie a patologie", který byl finančně podpořen grantem Fondu rozvoje vysokých škol.

Na této straně naleznete následující části:
 Základní údaje 
 Otázky a odpovědi 
 Poděkování 
 Autoři 

(nahoru)
Základní údaje

Cílem projektu bylo vytvoření sbírky virtuálních mikroskopických preparátů z histologie a patologie. Řešení projektu probíhalo na LF UK v Hradci Králové, jako spoluřešitelé se zúčastnili 1. LF UK a LF UK Plzeň. Projekt byl finančně podpořen grantem Fondu rozvoje vysokých škol (projekt "Vytvoření sbírky virtuálních mikroskopických preparátů pro pregraduální výuku histologie a patologie", kategorie A, č. projektu 3081/2006).


(nahoru)
Otázky a odpovědi

Jaký software potřebuji k prohlížení virtuálních preparátů na těchto stránkách?
Jakým způsobem se s preparáty pracuje?
Existuje nějaká možnost, jak si ověřit své znalosti? Něco jako test?
Na stránce pro prohlížením preparátů žádný preparát nevidím, co je špatně?
Stránka pro testování znalostí nefunguje, proč?
Moje fakulta není uvedena v seznamu. Jak to?
Některé položky v seznamu preparátů nejsou aktivní (nedá se na ně kliknout). Proč je nemohu zobrazit?
Mohu získat kopie preparátů a nainstalovat si je doma?

Jaký software potřebuji k prohlížení virtuálních preparátů na těchto stránkách?
Zobrazení virtuálního preparátu probíhá v okně webového prohlížeče bez instalace jakéhokoli speciálního software (pomineme-li nutnost mít nainstalovaný plug-in Macromedia Flash Player, který je dnes zcela běžnou součástí webových prohlížečů). Virtuální preparáty jsou volně přístupné a lze je prohlížet z libovolného počítače. Systém byl testován na prohlížečích Mozilla Firefox 1.x, 2.x, 3.x a MS Internet Explorer 5.x-7.x.

Jakým způsobem se s preparáty pracuje?
Z každé stránky vedou odkazy na 4 základní podstránky celého projektu: obecné, histologie, patologie a případy. Stránky histologie i patologie mají obdobnou strukturu. Vyberte si jednu z těchto stran dle svého zájmu.
V úvodu strany si můžete zvolit, zda chcete pracovat se sadou preparátů některé konkrétní fakulty nebo se všemi preparáy najednou, a vybrat si, podle které položky chcete seznam preparátů seřadit. Ze zobrazené tabulky si pak pouhým kliknutím otevřete libovolný virtuální preparát.
Ve virtuálním preparátu se lze pohybovat za pomocí tahu myší nebo prostřednictvím tlačítek zobrazených v okně. S preparátem se přitom manipuluje obdobně jako se sklíčkem v mikroskopu - lze jej posunovat všemi směry a plynule měnit zvětšení od lupového, kdy se celý mikroskopický řez vejde na plochu okna, až po nejvyšší zvětšení, při kterém byl preparát nasnímán.

Existuje nějaká možnost, jak si ověřit své znalosti? Něco jako test?
Ano. Systém umožňuje samotestování. Na stránkách patologie a histologie je nad seznamem preparátů odkaz ("Chceš si otestovat znalosti? K dispozici máš test - klikni zde.") , který otevře stránku s náhodně vygenerovaným mikroskopickým preparátem (ze sbírky zvolené fakulty či ze všech preparátů - dle zvoleného nastavení). Pod preparátem je potom nabídka všech diagnóz, ze které je třeba vybrat odpověď. Tu systém vyhodnotí a příp. sdělí správné řešení.

Na stránce pro prohlížení preparátů žádný preparát nevidím, co je špatně?
Pokud nevidíte v místě pro preparát ani obrázek ani nápis "Zoomify", pravděpodobně nemáte nainstalovaný plug-in Macromedia Flash Player (bývá standardní součástí prohlížečů). Můžete si jej zdarma stáhnout z www.macromedia.cz.
Pokud vidíte pouze nápis "Zoomify", pak může být problém v tom, že máte v danou chvíli velmi omezenou rychlost přístupu k internetu (v tom případě musíte být trpěliví, než se k Vám obrázky dostanou) nebo může být chyba na našem serveru s daty (v tom případě nám prosím napište, s kterým preparátem máte problém - kontakty naleznete na konci této strany).

Stránka pro testování znalostí mi nefunguje, proč?
Zkontrolujte, zda nemáte v prohlížeči zakázané používání javascriptů. Pokud jste zakázali používání javascriptu (standardně bývá povoleno) nemůže stránka pro testování znalostí fungovat. Preparát se sice zobrazí, ale systém nevyhodnotí Vaši odpověď.

Moje fakulta není uvedena v seznamu. Jak to?
V současné době je databáze vytvořena pro Univerzitu Karlovu, seznamy preparátů se nám podařilo získat ze všech fakult s výjimkou 2. LF. V budoucnosti se budeme snažit databázi rozšířit i o zbývající fakulty v ČR, pokud však budou mít o spolupráci zájem.

Některé položky v seznamu preparátů nejsou aktivní (nedá se na ně kliknout). Proč je nemohu zobrazit?
V současné době (1/09) je dokončena databáze preparátů z patologie. Digitalizace mikroskopických preparátů a jejich konverze pro webovou prezentaci je neobyčejně časově náročná. Proto předpokládáme, že definitivní naplnění i histologické databáze nebude možné dříve než v roce 2021.

Mohu získat kopie preparátů a nainstalovat si je doma?
Teoreticky ano, zkopírování obrázků obsahující preparáty by nebyl problém po právní stránce. Ale ve skutečnosti je to prakticky nemožné. Pro všechny preparáty se vyhrazený diskový prostor blíží 1TB (jeden terabyte). Sbírka preparátů jedné fakulty dosahuje řádově 100 až 400 GB (gigabytů). Takové objemy dat vyžadují investici do adekvátního datového pole, individuální přístup a nemalou časovou investici.


(nahoru)
Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na realizaci projektu podíleli:
Tomáš Rozkoš MUDr. Věra Tyčová MUDr. Aleš Kohout, Ph.D.
Pavel Janeka MUDr. Eva Šimáková doc. MUDr. Danuše Šubrtová, CSc.
MUDr. Jana Hatlová prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.
MUDr. Helena Hornychová MUDr. Markéta Tomšová, Ph.D. doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
MUDr. Petra Kašparová MUDr. Petra Hájková
MUDr. Dagmar Pohnětalová MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D.


(nahoru)
Autoři

Hlavní řešitel grantu:
doc. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (Fingerlandův ústav patologie, LF UK v Hradci Králové) (email)

Spoluřešitelé grantu:
Doc. MUDr Jaroslava Dušková, CSc. (Hlavův ústav patologie, 1.LF UK)
Prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. (Ústav histologie a embryologie, LF UK v Hradci Králové)
Doc.MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D. (Šiklův patologicko-anatomický ústav, LF UK Plzeň)

Internetový servis:
MUDr. Marek Uhrin (http://www.uhrin.cz)Všechna práva vyhrazena, Internet servis MUDr. Marek Uhrin