Archiv zpráv - rok 2007

Připomínky České lékařské komory k návrhu Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 – 2012

Přečíst »

zobrazeno 1964x

zobrazeno 1856x

zobrazeno 1886x

zobrazeno 2105x

Zdroj: Zdravotnické noviny (www.ZDN.cz)

Přečíst »

zobrazeno 1904x

zobrazeno 1982x

zobrazeno 1849x

zobrazeno 1898x

Návštěvnost stránek Uveřejněno 11. září 2007

zobrazeno 1879x

Výkonnost patologie v letech 2004 - 2006 Uveřejněno 10. září 2007

Olomouc, 28.-30.11. 2007

Přečíst »

Aktuální informace pro skrínery gynekologických cytologií, kteří dosud nedosáhli způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (dle zák. 96/4 sb.) a jsou absolventy "Evropské školy cytotechnologů" v Ostravě.

Přečíst »

zobrazeno 1984x

zobrazeno 1842x

Literatura: SPECIÁLNÍ PATOLOGIE Uveřejněno 29. srpna 2007

zobrazeno 1862x

Věc: Stanovisko České lékařské komory k pozměňovacímu návrhu předloženému předsedou vlády Ing. Topolánkem k návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů – tisk 222

Přečíst »

zobrazeno 1838x

Upozornění pro zdravotnická zařízení, která mají smlouvu s Hutnickou zdravotní pojišťovnou

Přečíst »

zobrazeno 2020x

Tisková zpráva občanského sdružení Lékaři pro reformu.

Přečíst »

zobrazeno 1896x

Dopis od koordinátora projektu Veřejná diskuse Kulatého stolu k budoucnosti financování českého zdravotnictví pana Ing. Mátla a odpověď prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka.

Přečíst »

zobrazeno 1964x

zobrazeno 1853x

Připomínky Společnosti českých patologů k nařízení vlády, kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání.

Přečíst »